Reševanje

Heroji na štirih tačkah! Individualni pristop je primeren za vse, ki se iz različnih razlogov ne morejo udeleževati tečaja ali pa imajo specifične želje, ki jih v klasičnem tečaju ni mogoče izpeljati.

Kljub izrednemu razvoju znanosti in tehnologije, človek ni sposoben najti v ruševinah zasutega človeka. To pa uspešno naredi izšolan reševalni pes. Ob vsakem potresu, pri iskanju zasutih pod snežnim plazom, pri iskanju pogrešanih oseb v težko prehodnih gozdovih, je reševalni pes zaradi svoje izredne učinkovitosti neprecenljiv človekov sodelavec.

Tečaj

  • Pogoj udeležbe
    • S šolanjem reševalnega psa se lahko začne že po zaključenem enem od programov osnovne vzgoje psa
    • Pasma in velikost psa nista pomembni, a je ključno, da je pes neagresiven do ljudi in ostalih živali
    • Vodnik mora biti polnoleten, imeti dober kontakt s psom in sposobnost vodenja psa tudi na daljavo
  • Program dela v tečaju obsega iskanje, premagovanje ovir in poslušnost.
  • Vodniki reševalnih psov v Sloveniji so prostovoljci, ki svoj čas in energijo posvečajo temu plemenitemu delu. Šolanje reševalnega psa poteka skozi celotno njegovo življenje. Biti vodnik reševalnega psa je za nas način življenja, ki nas izpolnjuje in daje smisel našemu delu.

Kljub izrednemu razvoju znanosti in tehnologije, človek ni sposoben najti v ruševinah zasutega človeka. To pa uspešno naredi izšolan reševalni pes. Ob vsakem potresu, pri iskanju zasutih pod snežnim plazom, pri iskanju pogrešanih oseb v težko prehodnih gozdovih, je reševalni pes zaradi svoje izredne učinkovitosti neprecenljiv človekov sodelavec.

Šolanje reševalnih psov in njihovih  vodnikov se je v KD Ljubljana začelo v letu  1982, takoj po tem, ko je prve seminarje  za vodje šolanja reševalnih psov v letih  1981 in 1982 organizirala Komisija za reševalne pse pri Kinološki zvezi Slovenije.  Začetniki te humanitarne veje kinologije  v KD Ljubljana so bili Vlado Gerbec, Franc  Kogovšek in Janez Kunaver. Vlado Gerbec  je kot vodja Enote reševalnih psov Slovenije to kinološko disciplino vodil dobra tri  desetletja in ji s svojim znanjem in zavzetostjo vtisnil pomemben pečat.  

Skozi več kot 40-letno zgodovino delovanja Enote reševalnih psov KD Ljubljana  je v enot delovalo več kot 100 vodnikov  reševalnih psov, od tega 56 v zadnjih desetih letih. Število aktivnih vodnikov je  med let sicer nihalo, vendar se je v zad njih 15 letih ustalilo med 20 in 30. Enota  reševalnih psov je ves čas skrbela za izobraževanje strokovnega kadra in v štirih desetletjih obstoja enote se je v njej  usposobilo in delovalo 13 inštruktorjev  za delo reševalnih psov. Poleg inštruktorjev se je v enot izšolala tudi sodnica  z mednarodno licenco za ocenjevanje  dela reševalnih psov in dva ocenjevalca  za preverjanje usposobljenost reševalnih parov na mednarodnih preizkušnjah  MRT (Mission Readyness Test), ki jih  organizira mednarodna organizacija za  reševalne pse, IRO (International Rescue Organisaton). Poleg tega so iz vrst  vodnikov reševalnih psov v KD Ljubljana  izšli tudi trije mednarodni FCI (Federation Cynologique International) sodniki za  ocenjevanje dela reševalnih psov. Trenutno v enot deluje 28 aktivnih vodnikov in  šest inštruktorjev ter trije pripravniki za  

inštruktorje. Enoto reševalnih psov v KD  Ljubljana vodi sodniški pripravnik Matej  Velikonja, IRO in FCI sodnica Katja Skulj  pa je predsednica Komisije za reševalne  pse pri KZS. Področno enoto za iskanje  pogrešanih oseb v okviru Enote reševalnih psov Slovenije vodi član Enote reševalnih psov KD Ljubljana Zvonko Majcen, člani Enote reševalnih psov KD Ljubljana pa opravljajo tudi naloge v logistiki  področne enote in nalogo zaupnika za  psiho-socialno pomoč reševalcem. Članica Enote reševalnih psov KD Ljubljana  Monika Majeršič je predsednica Društva  enote reševalnih psov Slovenije (DERPS).  

Najdba pogrešane osebe v gozdu

Vodniki reševalnih psov s svojimi psi na čeloma iščejo nespecifičen vonj človeka,  zato postopek šolanja vključuje trening  z velikim številom različnih oseb, da pes posploši človeški vonj in na iskalni akciji lahko išče katerega koli človeka, ne da  bi mu predstavili specifičen vonj iskane  osebe. Najpogostejša situacija v iskalnih  akcijah je iskanje pogrešane osebe v na ravnem okolju, v gozdu ali v bližini naselij. 

Pogrešane osebe so pogosto starejše,  dementne osebe pa tudi otroci, gobarji  ali osebe s samomorilskimi nameni. Po leg iskanja nespecifičnega vonja pogrešane osebe v zadnjem času v strategijo  iskanja pogrešanih oseb vključujemo tudi  iskanje oseb na osnovi referenčnega vonja predmeta, s katerim so bili v stiku,  mantrailing. Ta pristop omogoča iskanje  pogrešane osebe tudi v urbanem okolju,  kjer pes na osnovi referenčnega vonja  osebnega predmeta (robec, del obleke,  vzglavnik, zobna ščetka) med vonjem drugih oseb išče specifičen vonj iskane osebe.  Tudi temu novemu pristopu v Enot reševalnih psov KD Ljubljana posvečamo  pozornost v zadnjih letih in imamo že  izšolanih nekaj reševalnih parov, ki so  usposobljeni za tako iskanje.  

Preizkus iskanja pogrešane osebe v  gozdu 

Vodniki reševalnih psov so s svojimi psi  podvrženi stalnemu preverjanju pripravljenost, ki v začetnem obdobju poteka  v okviru izpitov različnih težavnostnih  stopenj, kasneje pa v okviru letnega preverjanja usposobljenost, ki je pogoj za  uvrstitev v območne enote reševalnih  psov na nacionalni ravni. Najbolje usposobljeni pari svojo pripravljenost preverjajo na mednarodnih MRT preizkušnjah.  V povprečju vodniki ERP KD Ljubljana  opravijo okrog 18 izpitov različnih težavnostnih stopenj na leto in 15 preverjanj  usposobljenost za uvrstitev v območne  enote reševalnih psov. Do zdaj so štirje  vodniki reševalnih psov iz KD Ljubljana s  svojimi psi uspešno opravili tudi preizkušnjo MRT in tako na najvišji mednarodni  ravni potrdili svojo dobro usposobljenost  za reševanje pogrešanih oseb v naravi in  v ruševinah. Vodniki reševalnih psov iz  KD Ljubljana so sodelovali v več mednarodnih reševalnih akcijah, udeleževali pa  so se tudi svetovnih prvenstev reševalnih  psov v okviru IRO in FCI. V letu 2021 so  trije člani Enote reševalnih psov v KD Ljubljana, Monika Majeršič, Matej Velikonja  in Jernej Tominc, zasedli drugo mesto na  FCI svetovnem prvenstvu v tekmovanju  ekip. Vsako leto se vsaj ena ekipa Enote  reševalnih psov KD Ljubljana udeleži tradicionalnega tekmovanja tričlanskih ekip  reševalnih psov, Talanovega memoriala.  

Pomembna dejavnost Enote reševalnih  psov KD Ljubljana je tudi organizacija prireditev, najpogosteje nacionalnih izpitov.  V letih 2014 in 2022 pa smo organizirali  mednarodne IRO izpite. Naša enota se  kot organizator zimskih usposabljanj tudi  redno vključuje v delovanje Komisije za  reševalne pse pri Kinološki zvezi Slovenije. V štirih desetletjih delovanja je enota  organizirala 15 zimskih usposabljanj na  Vršiču.  

Trenutno deluje v enot 28 vodnikov,  ki so s svojimi psi na različnih stopnjah  usposobljenost. Večina ima opravljeno  vsaj prvo stopnjo izpitov. V Območno  enoto Skupine za iskanje pogrešanih (OE  SIP-1) Ljubljanske regije je razporejenih 13 reševalnih parov, trije vodniki so  razporejeni v logistiko enote. Vodniki, ki  so uvrščeni v območno enoto, se s svojimi psi udeležujejo iskalnih akcij, ki jih  sklicuje Center za obveščanje Uprave za  zaščito in reševanje Republike Slovenije.  Člani, razvrščeni v Območno enoto se v  povprečju udeležijo 15‒20 reševalnih  akcij na leto. Člani Enote reševalnih psov  KD Ljubljana so se tudi uspešno uvrščali v  Mobilno enoto reševalnih psov za iskanje  ponesrečenih v ruševinah (MERP), ki jo je nekaj časa tudi vodil član Enote reševalnih psov KD Ljubljana.  

Redni treningi vodnikov reševalnih  psov potekajo dvakrat tedensko, en dan  je namenjen treningu iskanja pogrešanih oseb v naravi ali v ruševinah, drugi pa treningu poslušnost in premagovanju ovir  na društvenem poligonu. Treningi iskanja  potekajo na različnih lokacijah na terenu,  na opuščenih objektih, novogradnjah,  pol porušenih objektih ali na ruševinskem  poligonu v Izobraževalnem centru Uprave za zaščito in reševanje na Igu. Manjši  ruševinski poligon so si člani enote uredili  tudi na društvenem vadbišču in je predvsem namenjen začetnim korakom usposabljanja mladih psov in treningu specifičnih situacij, ki jih reševalni par lahko  sreča v resnični ruševini.  

Poleg svoje osnovne dejavnost – reševanja človeških življenj v okviru iskalnih  akcij vodniki reševalnih psov velikokrat  sodelujejo tudi na različnih predstavitvah  dela reševalnih psov v šolah, vrtcih in na  prireditvah, ki jih organizira Civilna zaščita.

Kontakt

Informacije

Kinološko društvo Ljubljana
Pot za Brdom 10
1000 Ljubljana

Uradne ure: Torek in četrtek (17.00 - 19.00)
Telefon društva: 01 257 61 11
E-poštni naslov: [email protected]

Predsednik društva: Žiga Gaberc (070 866 488)