Rally obedience

Odkrijte zabavno in povezovalno disciplino poslušnosti za vas in vašega psa! Rally obedience je športno kinološka disciplina, pri kateri vodnik in pes izvajata vaje poslušnosti na vnaprej postavljeni progi. Vaje so raznolike in dinamične, vključujejo pa tudi premagovanje ovir, kot so preskok, tunel, slalom, gugalnica, miza itd. Delo vodnika in psa mora biti hitro in dinamično. Ta športna disciplina je primerna za vse pasme in starosti psov ter omogoča gradnjo močne vezi med psom in vodnikom, hkrati pa prinaša zabavno in tekmovalno izkušnjo.

Tekmovanje


Tekmovanja in izpiti RO potekajo v štirih težavnostnih stopnjah, ki se razlikujejo po težavnosti vaj in številu postaj na progi:

Razred RO-I (od 12. meseca starosti, vaje 1 – 30, 15 postaj na progi)

To je začetni razred pri katerem je na progi postavljenih 15 različnih vaj. Vodnik in pes lahko dosežeta 150 možnih točk, za uspešno opravljen izpit pa jih morata zbrati vsaj 75. Vaje se v tem razredu lahko izvajajo na povodcu, vendar si vodnik s povodcem ne sme pomagati pri vodenju. Vaje, ki se lahko uporabijo, so v pravilniku označene s številkami od 1 do 30.

Razred RO-II (od 14. meseca starosti, vaje 1 – 45, 17 postaj na progi)

To je naslednji, zahtevnejši razred. Na progi je postavljenih 17 vaj, najvišje možno število točk je 170, za uspešno opravljen preizkus pa je treba zbrati vsaj 85 točk. Uporabimo lahko vaje, ki so v pravilniku označene s številkami od 1 do 45. Pred opravljanjem izpita RO-II pa je treba opraviti še izpit za psa spremljevalca po programu BBH.

Razred RO-III (od 15. meseca starosti,vaje 1 – 60, 19 postaj na progi)

V tem razredu je potrebno opraviti 19 vaj. Vseh možnih točk je 190, za uspešno opravljen izpit pa šteje 95 točk. Vaje uporabljene na progi so v pravilniku oštevilčene od 1 do 60. V razredu RO-III se proga izvaja v paru. Medtem ko en par izvaja vaje postavljene na progi, drugi par dela vajo odlaganje v prostor ali sedi.

Razred RO-IV (od 16. meseca starosti,, vaje 1 – 72, 19 postaj na progi)

To je najvišji in najtežji razred. Na progi je postavljenih 19 vaj, možnih točk je 190, za uspešno opravljen izpit pa si jih je treba priboriti 85. Vaje na progi so v pravilniku označene s številkami od 1 do 72. Tudi v tem razredu se proga izvaja v paru. Od razreda RO-IV se razlikuje po težavnosti, saj mora pes vse vaje, ki jih je do zdaj izvajal na vodnikovi levi strani, znati izvesti tudi na vodnikovi desni strani.

Ocenjevanje na izpitu

Izpiti se opravljajo v vrstnem redu od RO-I do RO-IV. Na izpitu oziroma tekmi se vaje izvajajo na vnaprej postavljeni progi. Progo pripravi sodnik in jo označi z znaki, ki narekujejo vrstni red izvajanja vaj. Vsaka vaja se oceni z 0 do 10 točk, število in zahtevnost postavljenih vaj pa se razlikujeta glede na težavnost razreda.

Izvedba vaj na progi

Vodnik in pes morata progo v vseh razredih opraviti v treh minutah. Delo mora potekati hitro in dinamično, pri tem pa se ocenjuje natančnost izvedbe vaj. Vaje poleg, ki jo vodnik in pes izvajata med posameznimi vajami, se ne ocenjuje.

Vodenje psa in dovoljene metode spodbude

Pri vodenju lahko vodnik, poleg glasovnih ukazov, uporabi tudi kretnje z rokami in držo telesa. Psa lahko besedno spodbuja in hvali, ne sme pa se ga dotikati ali uporabljati motivacijskih pripomočkov, kot so igrače ali hrana. Dovoljene so vse vrste ovratnic, vendar te ne smejo biti pripete na zateg. Pes lahko dela tudi brez ovratnice. V prvem razredu je dovoljena tudi uporaba povodca, sicer pa povodec vodnik lahko pusti na startu ali ga pospravi tako, da ga pes ne vidi. Vsaka grobost do psa se na preizkusih kaznuje z diskvalifikacijo.

Prestop v višji razred

V vrstnem redu od RO-I do RO-IV se napreduje iz razreda v razred na tekmovanjih, pri tem pa je pogoj za prestop v višji razred tudi dvakratna uvrstitev na tekmah v prejšnjem razredu. Psi z opravljenim izpitom BBH lahko vse izpite opravljajo tudi na tekmah.


Kontakt

Informacije

Kinološko društvo Ljubljana
Pot za Brdom 10
1000 Ljubljana

Uradne ure: Torek in četrtek (17.00 - 19.00)
Telefon društva: 01 257 61 11
E-poštni naslov: [email protected]

Predsednik društva: Žiga Gaberc (070 866 488)