Pogoji poslovanja

Nazadnje posodobljeno 1. februarja 2024

STRINJATE SE Z NAŠIMI PRAVNIMI POGOJI

Smo Kinološko društvo Ljubljana (‘podjetje’, ‘mi’, ‘nas’ ali ‘naš’), podjetje, registrirano v Sloveniji na naslovu Pot za Brdom 10, Ljubljana 1000. Naša davčna številka je 27633071.

Upravljamo spletno mesto https://kd-ljubljana.si (»mesto«), kot tudi vse druge povezane izdelke in storitve, ki se nanašajo ali povezujejo na te pravne pogoje (»pravni pogoji«) (skupaj »storitve«).

Kontaktirate nas lahko po elektronski pošti na [email protected] ali po pošti na Pot za Brdom 10, Ljubljana 1000, Slovenija.

Ti pravni pogoji predstavljajo pravno zavezujočo pogodbo, sklenjeno med vami, osebno ali v imenu subjekta (‘vi’), in Kinološkim društvom Ljubljana v zvezi z vašim dostopom do storitev in njihovo uporabo. Strinjate se, da ste z dostopom do storitev prebrali, razumeli in se strinjali, da vas zavezujejo vsi ti pravni pogoji. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI TEMI PRAVNIMI POGOJI, VAM JE IZRECNO PREPOVEDANA UPORABA STORITEV IN MORATE TAKOJ PRENEHATI UPORABO.

Dodatna določila in pogoji ali dokumenti, ki so lahko občasno objavljeni v storitvah, so s tem izrecno vključeni tukaj. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji občasno spremenimo ali prilagodimo te pravne pogoje. O kakršnih koli spremembah vas bomo opozorili s posodobitvijo datuma ‘zadnje posodobitve’ teh pravnih pogojev, vi pa se odpovedujete pravici do prejema posebnega obvestila o vsaki taki spremembi. Vaša odgovornost je, da redno pregledujete te pravne pogoje, da ostanete obveščeni o posodobitvah. Za vas bodo veljale spremembe morebitnih revidiranih pravnih pogojev in se bo štelo, da ste z njimi seznanjeni in da ste jih sprejeli, če boste še naprej uporabljali storitve po datumu, ko so taki pravni pogoji objavljeni.

Vsi uporabniki, ki so mladoletni v jurisdikciji, v kateri prebivajo (običajno mlajši od 18 let), morajo za uporabo storitev imeti dovoljenje svojih staršev ali skrbnikov. Če ste mladoletna oseba, mora vaš starš ali skrbnik prebrati te pravne pogoje in se strinjati z njimi, preden začnete uporabljati storitve.

1. NAŠE STORITVE

Podatki, posredovani pri uporabi storitev, niso namenjeni za distribucijo ali uporabo s strani katere koli osebe ali subjekta v kateri koli jurisdikciji ali državi, kjer bi bila taka distribucija ali uporaba v nasprotju z zakonom ali predpisom ali zaradi katere bi za nas veljala kakršna koli zahteva po registraciji znotraj take jurisdikcije ali države. Skladno s tem tiste osebe, ki se odločijo za dostop do storitev z drugih lokacij, to storijo na lastno pobudo in so same odgovorne za skladnost z lokalnimi zakoni.

2. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Naša intelektualna lastnina

Smo lastnik ali imetnik licence za vse pravice intelektualne lastnine v naših storitvah, vključno z vso izvorno kodo, bazami podatkov, funkcionalnostjo, programsko opremo, dizajni spletnih strani, zvokom, videom, besedilom, fotografijami in grafiko v storitvah (skupaj »vsebina« ), kot tudi blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi, ki jih vsebuje (»znamke«).

Naša vsebina in znamke so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah (ter različnimi drugimi pravicami intelektualne lastnine in zakonu o nelojalni konkurenci) ter pogodbami v Združenih državah in po svetu.

Vsebina in oznake so v storitvah ali prek njih na voljo »TAKŠNE, KOT SO« samo za vašo osebno, nekomercialno uporabo ali interne poslovne namene.

Vaši prispevki

Prosimo, da pred uporabo naših storitev natančno preberete ta razdelek in razdelek »PREPOVEDANE DEJAVNOSTI«, da boste razumeli (a) pravice, ki nam jih dajete, in (b) obveznosti, ki jih imate, ko objavite ali naložite kakršno koli vsebino prek storitev.

Predložitve: Če nam neposredno pošljete kakršno koli vprašanje, komentar, predlog, idejo, povratno informacijo ali druge informacije o storitvah (»predložitve«), se strinjate, da nam dodelite vse pravice intelektualne lastnine v taki predložitvi. Strinjate se, da bomo lastnik tega prispevka in smo upravičeni do njegove neomejene uporabe in razširjanja za kateri koli zakonit namen, komercialne ali druge, brez potrditve ali nadomestila za vas.

Sami ste odgovorni za to, kar objavite ali naložite: S pošiljanjem prispevkov prek katerega koli dela storitev: potrjujete, da ste prebrali in se strinjate z našimi ‘PREPOVEDANIMI DEJAVNOSTMI’ in ne boste objavljali, pošiljali, objavljali, nalagali ali posredovali prek Storitev nobenih predložitev, ki so nezakonite, nadlegovalne, sovražne, škodljive, obrekljive, obscene, ustrahovalne, žaljive, diskriminatorne , ki grozijo kateri koli osebi ali skupini, so spolno eksplicitne, lažne, netočne, lažne ali zavajajoče; v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se odpoveste kakršnim koli moralnim pravicam za katero koli takšno predložitev; jamčite, da je vsaka taka predložitev za vas izvirna ali da imate potrebne pravice in licence za deljenje takšnih predložitev ter da imate vsa pooblastila, da nam podelite zgoraj omenjene pravice v zvezi z vašimi predložitvami; in jamčite in izjavljate, da vaše predložitve ne predstavljajo zaupnih informacij.

Sami ste odgovorni za svoje prispevke in se izrecno strinjate, da nam boste povrnili vse izgube, ki jih lahko utrpimo zaradi vaše kršitve (a) tega razdelka, (b) pravic intelektualne lastnine tretjih oseb ali (c) veljavne zakonodaje.

3. IZJAVE UPORABNIKOV

Z uporabo storitev izjavljate in jamčite, da: (1) ste pravno sposobni in se strinjate, da boste upoštevali te pravne pogoje; (2) niste mladoleten v jurisdikciji, v kateri prebivate, ali če ste mladoleten, ste prejeli dovoljenje staršev za uporabo storitev; (3) do storitev ne boste dostopali z avtomatiziranimi ali nečloveškimi sredstvi, bodisi prek bota, skripte ali kako drugače; (4) storitev ne boste uporabljali za kakršne koli nezakonite ali nepooblaščene namene; in (5) vaša uporaba storitev ne bo kršila nobene veljavne zakonodaje ali predpisa.

Če posredujete kakršne koli informacije, ki so neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne, imamo pravico začasno ukiniti ali izbrisati vaš račun in zavrniti kakršno koli trenutno ali prihodnjo uporabo storitev (ali katerega koli njihovega dela).

4. PREPOVEDANE DEJAVNOSTI

Do storitev ne smete dostopati ali jih uporabljati za noben drug namen kot za namen, za katerega so storitve na voljo. Storitev ni dovoljeno uporabljati v povezavi s kakršnimi koli komercialnimi prizadevanji, razen s tistimi, ki jih izrecno odobrimo.

Kot uporabnik storitev se strinjate, da ne boste:

Sistematično pridobivali podatkov ali druge vsebine iz storitev za ustvarjanje ali zbiranje, neposredno ali posredno, zbirke, baze podatkov ali imenika brez našega pisnega dovoljenja.

Poskušali izvesti prevare, goljufije ali zavajanja nas in drugih uporabnikov, zlasti pri kakršnih koli poskusih pridobivanja občutljivih podatkov o računu, kot so uporabniška gesla.

Zaobiti, onemogočiti ali drugače posegati v funkcije storitev, povezane z varnostjo, vključno s funkcijami, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli vsebine ali uveljavljanje omejitve uporabe storitev in/ali vsebine.

Zaničevanje, blatenje ali drugačna škoda, po našem mnenju, nam in/ali storitvam.

Uporabljali informacije, pridobljene iz storitev, da bi nadlegovali, zlorabljali ali škodovali drugi osebi.

Neustrezno uporabljali naše podporne storitve ali oddali lažna poročila o zlorabi ali neprimernem ravnanju.

Uporabili storitve na način, ki niso v skladu z veljavnimi zakoni ali predpisi.

Nalagati ali prenašati (ali poskušati naložiti ali prenesti) viruse, trojanske konje ali drugo gradivo, vključno s pretirano uporabo velikih tiskanih črk in neželeno pošto (neprekinjeno objavljanje ponavljajočega se besedila), ki moti katero koli stranko pri nemoteni uporabi in uživanju storitev ali spreminja, poškoduje, moti ali posega v uporabo, funkcije, delovanje ali vzdrževanje in izboljšanje storitev.

Sodelovali v kakršni koli avtomatizirani uporabi sistema, kot je uporaba skriptov za pošiljanje komentarjev ali sporočil, ali uporaba kakršnega koli podatkovnega rudarjenja, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in ekstrakcijo podatkov.

Izbrisali obvestilo o avtorskih ali drugih lastniških pravicah iz katere koli vsebine.

Izvedli lažnega predstavljanja drugega uporabnika ali osebe ali uporabljali uporabniškega imena drugega uporabnika.

Naložili ali prenesli (ali poskušali naložiti ali prenesti) kakršno koli gradivo, ki deluje kot pasivni ali aktivni mehanizem zbiranja ali prenosa informacij, vključno brez omejitev z jasnimi oblikami izmenjave grafike (‘gifs’), slikovnimi pikami 1×1, spletnimi hrošči, piškotki , ali druge podobne naprave (včasih imenovane “vohunska programska oprema” ali “mehanizmi pasivnega zbiranja” ali “pcms”).

Motili ali ustvarjali neupravičeno breme za storitve ali omrežje, povezane s storitvami.

Nadlegovali, motili, ustrahovali ali grozili kateremu koli od naših zaposlenih ali agentov, ki vam zagotavljajo kateri koli del storitev.

Poskušali zaobiti katere koli ukrepe storitev, ki so namenjeni preprečevanju ali omejevanju dostopa do storitev ali katerega koli dela storitev.

Kopirati ali prilagoditi programsko opremo storitev, vključno z, vendar ne omejeno na Flash, PHP, HTML, JavaScript ali drugo kodo.

Izvajali kakršno koli nepooblaščeno uporabo storitev, vključno z zbiranjem uporabniških imen in/ali e-poštnih naslovov uporabnikov z elektronskimi ali drugimi sredstvi za namene pošiljanja nezaželene e-pošte ali ustvarjanja uporabniških računov z avtomatiziranimi sredstvi ali pod lažno pretvezo.

Uporabili storitve kot del kakršnega koli prizadevanja za konkurenčno poslovanje ali kako drugače uporabljali storitve in/ali vsebino za kakršno koli prizadevanje za ustvarjanje prihodkov ali komercialno delovanje.

5. PRISPEVKI, KI JIH USTVARIJO UPORABNIKI

Storitve uporabnikom ne ponujajo oddaje ali objave vsebine. Lahko vam ponudimo priložnost, da ustvarite, predložite, objavite, prikažete, prenesete, izvajate, objavite, distribuirate ali oddate vsebino in gradivo nam ali v storitvah, vključno z besedilom, zapisi, videoposnetki, zvokom, fotografijami, vendar ne omejeno nanje. , grafike, komentarje, predloge ali osebne podatke ali drugo gradivo (skupaj ‘prispevki’). Prispevke si lahko ogledajo drugi uporabniki storitev in prek spletnih mest tretjih oseb. Ko ustvarite ali daste na voljo kakršne koli prispevke, s tem izjavljate in jamčite, da:

Ustvarjanje, distribucija, prenos, javno prikazovanje ali izvedba ter dostop do vaših prispevkov, prenos ali kopiranje vaših prispevkov ne kršijo in ne bodo kršili lastniških pravic, vključno z avtorskimi pravicami, patentom, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo ali, vendar ne omejeno nanje. moralne pravice katere koli tretje osebe.

Ste ustvarjalec in lastnik ali imate potrebne licence, pravice, soglasja, izdaje in dovoljenja za uporabo in pooblaščanje nas, storitev in drugih uporabnikov storitev za uporabo vaših prispevkov na kateri koli način, ki ga predvidevajo storitve in ti Pravni pogoji.

Imate pisno soglasje, izpustitev in/ali dovoljenje vsake določljive posamezne osebe v vaših prispevkih za uporabo imena ali podobe vsake določljive posamezne osebe, da omogočite vključitev in uporabo vaših prispevkov na kakršen koli način, ki ga predvideva Storitve in ti Pravni pogoji.

Vaši prispevki niso lažni, netočni ali zavajajoči.

Vaši prispevki niso nenaročeno ali nepooblaščeno oglaševanje, promocijsko gradivo, piramidne sheme, verižna pisma, neželena pošta, množična pošta ali druge oblike nagovarjanja.

Vaši prispevki niso nespodobni, nespodobni, lascivni, umazani, nasilni, nadlegovalni, klevetniški ali kako drugače sporni (kot smo določili).

Vaši prispevki nikogar ne zasmehujejo, zasmehujejo, zaničujejo, ustrahujejo ali zlorabljajo.

Vaši prispevki se ne uporabljajo za nadlegovanje ali grožnje (v pravnem smislu teh izrazov) kateri koli drugi osebi in za spodbujanje nasilja nad določeno osebo ali skupino ljudi.

Vaši prispevki ne kršijo nobene veljavne zakonodaje, uredbe ali pravila.

Vaši prispevki ne kršijo pravic do zasebnosti ali javnosti katere koli tretje osebe.

Vaši prispevki ne kršijo nobene veljavne zakonodaje v zvezi z otroško pornografijo ali drugače namenjeno varovanju zdravja ali dobrega počutja mladoletnikov.

Vaši prispevki ne vključujejo nobenih žaljivih komentarjev, ki bi bili povezani z raso, nacionalnim poreklom, spolom, spolno nagnjenostjo ali fizično prizadetostjo.

Vaši prispevki sicer ne kršijo nobene določbe teh pravnih pogojev ali katere koli veljavnezakon ali predpis.

Vsaka uporaba storitev, ki krši zgoraj navedeno, krši te pravne pogoje in lahko med drugim povzroči prekinitev ali začasno ukinitev vaših pravic do uporabe storitev.

6. LICENCA ZA PRISPEVEK

Vi in Storitve se strinjate, da lahko dostopamo, hranimo, obdelujemo in uporabljamo vse informacije in osebne podatke, ki jih posredujete, ter vaše izbire (vključno z nastavitvami).

Z oddajo predlogov ali drugih povratnih informacij v zvezi s storitvami se strinjate, da lahko takšne povratne informacije uporabimo in delimo v kakršne koli namene brez nadomestila.

Ne uveljavljamo nobenega lastništva nad vašimi prispevki. Obdržite polno lastništvo nad vsemi svojimi prispevki in morebitnimi pravicami intelektualne lastnine ali drugimi lastniškimi pravicami, povezanimi z vašimi prispevki. Ne odgovarjamo za nobene izjave ali predstavitve v vaših prispevkih, ki jih posredujete na katerem koli področju v storitvah. Sami ste odgovorni za svoje prispevke k storitvam in se izrecno strinjate, da nas oproščate vsakršne odgovornosti in da se vzdržite kakršnih koli pravnih postopkov proti nam v zvezi z vašimi prispevki.

7. SPLETNA MESTA IN VSEBINA TRETJIH OSEB

Storitve lahko vsebujejo (ali pa ste morda poslani prek spletnega mesta) povezave do drugih spletnih mest (»spletna mesta tretjih oseb«) kot tudi članke, fotografije, besedila, grafike, slike, dizajne, glasbo, zvok, video, informacije, aplikacije , programska oprema in druga vsebina ali predmeti, ki pripadajo ali izvirajo od tretjih oseb (‘vsebina tretjih oseb’). Takšnih spletnih mest tretjih oseb in vsebine tretjih oseb ne preiskujemo, spremljamo ali preverjamo glede točnosti, ustreznosti ali popolnosti in nismo odgovorni za nobena spletna mesta tretjih oseb, do katerih dostopate prek storitev, ali katero koli objavljeno vsebino tretjih oseb. na, na voljo prek ali nameščeno iz storitev, vključno z vsebino, natančnostjo, žaljivostjo, mnenji, zanesljivostjo, praksami zasebnosti ali drugimi politikami ali vsebovanimi na spletnih mestih tretjih oseb ali vsebini tretjih oseb. Vključitev, povezovanje ali dovoljevanje uporabe ali namestitve katerega koli spletnega mesta tretjih oseb ali katere koli vsebine tretjih oseb ne pomeni, da jih odobravamo ali podpiramo. Če se odločite zapustiti storitve in dostopati do spletnih mest tretjih oseb ali uporabiti ali namestiti katero koli vsebino tretjih oseb, to storite na lastno odgovornost in zavedati se morate, da ti pravni pogoji ne veljajo več. Morate pregledati veljavne pogoje in pravilnike, vključno s praksami glede zasebnosti in zbiranja podatkov, za katero koli spletno stran, do katere se pomaknete iz storitev, ali v zvezi s katero koli aplikacijo, ki jo uporabljate ali namestite iz storitev. Vsi nakupi, ki jih opravite prek spletnih mest tretjih oseb, bodo opravljeni prek drugih spletnih mest in od drugih podjetij, pri čemer ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi s takimi nakupi, ki so izključno med vami in zadevno tretjo osebo. Strinjate se in potrjujete, da ne podpiramo izdelkov ali storitev, ki so na voljo na spletnih mestih tretjih oseb, in nas ne boste krivili za nobeno škodo, ki bi jo povzročil vaš nakup takih izdelkov ali storitev. Poleg tega nas ne boste krivili za kakršno koli izgubo, ki ste jo utrpeli, ali škodo, povzročeno vam, v zvezi z vsebino tretjih oseb ali kakršnim koli stikom s spletnimi stranmi tretjih oseb ali izhajajo iz njih.

8. OGLAŠEVALCI

Oglaševalcem dovoljujemo prikazovanje svojih oglasov in drugih informacij na določenih področjih storitev, kot so oglasi v stranski vrstici ali oglasi v pasicah. Mi preprosto zagotovimo prostor za objavo takšnih oglasov in nimamo nobenega drugega odnosa z oglaševalci.

9. UPRAVLJANJE STORITEV

Pridržujemo si pravico, ne pa obveznosti, da: (1) spremljamo storitve glede kršitev teh pravnih pogojev; (2) ustrezno pravno ukrepamo proti vsakomur, ki po naši lastni presoji krši zakon ali te pravne pogoje, vključno brez omejitev s prijavo takega uporabnika organom pregona; (3) po lastni presoji in brez omejitev zavrnemo, omejimo dostop do, omejimo razpoložljivost ali onemogočimo (v obsegu, ki je tehnološko izvedljiv) katerega koli od vaših prispevkov ali katerega koli njegovega dela; (4) po lastni presoji in brez omejitev, obvestila ali odgovornosti odstranimo iz storitev ali drugače onemogočimo vse datoteke in vsebino, ki so prevelike ali kakor koli obremenjujoče za naše sisteme; in (5) kako drugače upravljamo storitve na način, ki je namenjen zaščiti naših pravic in lastnine ter omogočanju pravilnega delovanja storitev.

10. POLITIKA ZASEBNOSTI

Skrbimo za zasebnost in varnost podatkov. Z uporabo storitev se strinjate, da vas zavezuje naš pravilnik o zasebnosti, objavljen v storitvah, ki je vključen v te pravne pogoje. Upoštevajte, da storitve gostujejo v Sloveniji. Če do storitev dostopate iz katere koli druge regije sveta z zakoni ali drugimi zahtevami, ki urejajo zbiranje, uporabo ali razkritje osebnih podatkov, ki se razlikujejo od veljavnih zakonov v Sloveniji, potem z vašo nadaljnjo uporabo storitev prenašate svoje podatke v Slovenijo. , ti pa izrecno soglasje za prenos in obdelavo vaših podatkov v Sloveniji.

11. TRAJANJE IN PRENEHANJE

Ti pravni pogoji ostanejo v polni veljavi, dokler uporabljate storitve. BREZ OMEJITVE KAKRŠNEKOLI DRUGE DOLOČBE TEH PRAVNIH POGOJEV, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA PO NAŠI IZKLJUČNI PRESOJI IN BREZ OBVESTILA ALI ODGOVORNOSTI ZAVRNIMO DOSTOP DO IN UPORABO STORITEV (VKLJUČNO Z BLOKIRANJEM DOLOČENIH NASLOVOV IP) KATERIKOLI OSEBI IZ KAKRŠNEGA KOLI RAZLOGA ALI ZARADI BREZ RAZLOGA, VKLJUČNO, BREZ OMEJITVE, ZA KRŠITEV KAKRŠNEKOLI ZAJAVE, GARANCIJE ALI ZAVEZE V TEH PRAVNIH POGOJIH ALI KAKRŠNEGA KOLI VELJAVNEGA ZAKONA ALI PREDPISA. VAŠO UPORABO ALI SODELOVANJE V STORITVAH LAHKO PRENEHATE ALI IZBRIŠETE KAKRŠNO KOLI VSEBINO ALI INFORMACIJO, KI STE JIH OBJAVILI KADARKOLI, BREZ OPOZORILA, PO NAŠI IZKLJUČNI PRESOJI.

Če iz kakršnega koli razloga prekinemo ali začasno blokiramo vaš račun, se vam prepoveduje registracija in ustvarjanje novega računa pod vašim imenom, lažnim ali izposojenim imenom ali imenom katere koli tretje osebe, tudi če morda delujete v imenu tretje osebe. zabava. Poleg ukinitve ali začasne blokade vašega računa si pridržujemo pravico do ustreznih pravnih ukrepov, vključno z uveljavljanjem civilnih, kazenskih in prepovednih pravnih sredstev, vendar ne omejeno nanje.

12. SPREMEMBE IN PREKINITVE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji brez predhodnega obvestila kadar koli in iz kakršnega koli razloga spremenimo, spremenimo ali odstranimo vsebino storitev. Vendar nismo dolžni posodabljati nobenih informacij o naših storitvah. Vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ukinitev ali prekinitev storitev.

Ne moremo zagotoviti, da bodo storitve na voljo ves čas. Morda bomo imeli težave s strojno, programsko opremo ali druge težave ali bomo morali izvesti vzdrževanje, povezano s storitvami, kar povzroči prekinitve, zamude ali napake. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga spremenimo, revidiramo, posodobimo, začasno prekinemo, prekinemo ali drugače spremenimo storitve, ne da bi vas obvestili. Strinjate se, da ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršno koli izgubo, škodo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vaša nezmožnost dostopa do storitev ali njihove uporabe med izpadom ali prekinitvijo storitev. Nič v teh pravnih pogojih nas ne zavezuje k vzdrževanju in podpori storitev ali zagotavljanju kakršnih koli popravkov, posodobitev ali izdaj v zvezi s tem.

13. VELJAVNO PRAVO

Te pravne pogoje ureja in razlaga v skladu z zakonodajo Slovenije, uporaba konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga pa je izrecno izključena. Če je vaše običajno prebivališče v EU in ste potrošnik, imate dodatno varstvo, ki vam ga zagotavljajo obvezujoče določbe zakona v vaši državi prebivanja. Kinološko društvo Ljubljana in vi soglašate, da ste podvrženi neizključni pristojnosti sodišč v Ljubljani, kar pomeni, da lahko vložite zahtevek za zaščito svojih pravic do varstva potrošnikov v zvezi s temi pravnimi pogoji v Sloveniji ali v državi EU v v kateri prebivate.

14. REŠEVANJE SPOROV

Evropska komisija ponuja spletno platformo za reševanje sporov, do katere lahko dostopate. Če nas želite opozoriti na to temo, nas kontaktirajte.

15. POPRAVKI

V storitvah so lahko informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, vključno z opisi, cenami, razpoložljivostjo in različnimi drugimi informacijami. Pridržujemo si pravico do popravka kakršnih koli napak, netočnosti ali opustitev ter do spremembe ali posodobitve informacij o storitvah kadar koli in brez predhodnega obvestila.

16. ODPOVED ODGOVORNOSTI

STORITVE SO PONUJENE KAKŠNE SO IN KOT SO NA VOLJO. STRINJATE SE, DA BOSTE STORITVE UPORABLJALI NA LASTNO ODGOVORNOST. V NAJBOLJŠEM MERU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, ZAVRAČAMO VSAKA JAMSTVA, IZRECNA ALI NAZNAČENA, V POVEZAVI S STORITVAMI IN VAŠO UPORABO, VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN N O KRŠITVI. NE DAJEMO NOBENIH JAMSTEV ALI IZJAV GLEDE TOČNOSTI ALI POPOLNOSTI VSEBINE STORITEV ALI VSEBINE KATERIH KOLI SPLETNIH STRANI ALI MOBILNIH APLIKACIJ, POVEZANIH S STORITVAMI, IN NE PREVZEMAMO NOBENE ODGOVORNOSTI ALI ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNE KOLI (1) NAPAKE, NAPAKE, ALI NETOČNOSTI VSEBINE IN MATERIALOV, (2) OSEBNE POŠKODBE ALI PREMOŽENJSKE POŠKODBE KAKRŠNE KOLI NARAVE, KI JE POSLEDICA VAŠEGA DOSTOPA DO STORITEV IN UPORABE NJIH, (3) KAKRŠNEGA KOLI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO ALI UPORABE NAŠIH VARNIH STREŽNIKOV IN/ALI KAKRŠNIH KOLI IN VSEH OSEBNIH PODATKOV IN /ALI FINANČNE INFORMACIJE, KI SO SHRANJENE V NJIH, (4) KAKRŠNA KOLI PREKINITEV ALI PRENEHANJE PRENOSA V STORITVE ALI IZ ALI, (5) KAKRŠNE KOLI TRETJE OSEBE, HROŠČI, VIRUSI, TROJANSKI KONJI ALI PODOBNO, KI JIH LAHKO PRENESE NA ALI PREK STORITEV, IN/ALI (6) KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI OPUSTITVE V KAKRŠNI KOLI VSEBINI IN MATERIALU ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE NASTALA KOT POSLEDICA UPORABE KAKRŠNE KOLI VSEBINE, OBJAVLJENE, PRENAŠANE ALI DRUGAČE NA VOLJO PREK SER. VICE. NE JAMČIMO, POTRJUJEMO, JAMČIMO ALI PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠEN KOLI IZDELEK ALI STORITEV, KI GA OGLAŠUJE ALI PONUJA TRETJA OSEBA PREKO STORITEV, KAKRŠNEGA KOLI HIPERPOVEZANEGA SPLETNEGA MESTA ALI KAKRŠNEGA KOLI SPLETNEGA MESTA ALI MOBILNE APLIKACIJE, KI JE PREDSTAVLJENA V KATERI KOLI BANNER ALI DRUGEM OGLASU POJTE, PA NE BOMO BITI STRANKA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN ODGOVOREN ZA NADZOR KAKRŠNE KOLI TRANSAKCIJE MED VAMI IN KAKRŠNIMI TRETJIMI PONUDNIKI IZDELKOV ALI STORITEV. KOT PRI NAKUPU IZDELKA ALI STORITVE PREKO KATEREGA KOLI MEDIJA ALI V KATEREM KOLI OKOLJU, BOSTE MORALI UPORABLJATI NAJBOLJŠO PRESOJO IN BODITI PREVIDNI, Kjer je to primerno.

17. OMEJITVE ODGOVORNOSTI

V NOBENEM PRIMERU MI ALI NAŠI DIREKTORJI, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI VAM ALI TRETJIM OSEBAM NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, ZGLEDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI KAZENSKO ŠKODO, VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO DOHODKOV, IZGUBO PODATKOV, ALI DRUGE ŠKODE, KI IZHAJA ZARADI VAŠE UPORABE STORITEV, TUDI ČE SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

18. ODŠKODNINA

Strinjate se, da nas boste branili, odškodovali in varovali, vključno z našimi podružnicami, podružnicami in vsemi našimi ustreznimi uradniki, zastopniki, partnerji in zaposlenimi, pred kakršno koli izgubo, škodo, odgovornostjo, zahtevkom ali zahtevkom, vključno z razumnimi odvetniki. ‘ pristojbin in stroškov, ki jih plača katera koli tretja oseba zaradi ali izhajajo iz: (1) uporabe storitev; (2) kršitev teh pravnih pogojev; (3) kakršne koli kršitve vaših zagotovil in jamstev, navedenih v teh pravnih pogojih; (4) vaša kršitev pravic tretje osebe, vključno, a ne omejeno na pravice intelektualne lastnine; ali (5) kakršnega koli očitnega škodljivega dejanja do katerega koli drugega uporabnika storitev, s katerim ste se povezali prek storitev. Ne glede na zgoraj navedeno si pridržujemo pravico, da na vaše stroške prevzamemo izključno obrambo in nadzor nad katero koli zadevo, za katero ste nam dolžni plačati odškodnino, in se strinjate, da boste na vaše stroške sodelovali pri naši obrambi takih zahtevkov. Potrudili se bomo, da vas bomo obvestili o kakršnih koli takih zahtevkih, dejanjih ali postopkih, ki so predmet te odškodnine, ko bomo zanje izvedeli.

19. UPORABNIŠKI PODATKI

Hranili bomo določene podatke, ki jih posredujete storitvam za namene upravljanja delovanja storitev, kot tudi podatke v zvezi z vašo uporabo storitev. Čeprav izvajamo redne rutinske varnostne kopije podatkov, ste sami odgovorni za vse podatke, ki jih posredujete ali se nanašajo na katero koli dejavnost, ki ste jo izvedli z uporabo storitev. Strinjate se, da do vas ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršno koli izgubo ali poškodovanje takih podatkov, in se s tem odpovedujete kakršni koli pravici do tožbe proti nam, ki izhaja iz kakršne koli takšne izgube ali poškodovanja takih podatkov.

20. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA, TRANSAKCIJE IN PODPISI

Obisk storitev, pošiljanje e-pošte in izpolnjevanje spletnih obrazcev predstavljajo elektronsko komunikacijo. Strinjate se s prejemanjem elektronskih sporočil in soglašate, da vse pogodbe, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko, po e-pošti in v storitvah, izpolnjujejo vse pravne zahteve, da je takšno sporočilo pisno. STRINJATE SE Z UPORABO ELEKTRONSKIH PODPISOV, POGODB, NAROČIL IN DRUGIH ZAPISOV TER Z ELEKTRONSKIM DOSTAVLJANJEM OBVESTIL, POLITIK IN ZAPISOV O TRANSAKCIJAH, KI JIH ZAČNEMO ALI DOKONČAMO MI ALI PREK STORITEV. S tem se odpovedujete kakršnim koli pravicam ali zahtevam v skladu s kakršnimi koli statuti, predpisi, pravili, odloki ali drugimi zakoni v kateri koli jurisdikciji, ki zahtevajo originalni podpis ali dostavo ali hrambo neelektronskih zapisov, ali plačilom ali odobritvi kreditov na kakršen koli drug način. kot elektronska sredstva.

21. RAZNO

Ti pravni pogoji in vse politike ali pravila delovanja, ki smo jih objavili v storitvah ali v zvezi s storitvami, predstavljajo celotno pogodbo in dogovor med vami in nami. Naše nezmožnost uveljavljanja ali uveljavljanja katere koli pravice ali določbe teh pravnih pogojev ne velja kot odpoved taki pravici ali določbi. Ti pravni pogoji veljajo v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Katero koli ali vse svoje pravice in obveznosti lahko kadar koli prenesemo na druge. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo, škodo, zamudo ali neukrepanje, ki je posledica katerega koli vzroka, ki je zunaj našega razumnega nadzora. Če se ugotovi, da je katera koli določba ali del določbe teh pravnih pogojev nezakonita, nična ali neizvršljiva, se ta določba ali del določbe šteje za ločljivo od teh pravnih pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost morebitnih preostalih določb. Zaradi teh pravnih pogojev ali uporabe storitev med vami in nami ni nobenega skupnega podjetja, partnerstva, zaposlitve ali posredniškega razmerja. Strinjate se, da se ti pravni pogoji ne bodo razlagali proti nam, ker ste jih pripravili. S tem se odpovedujete kakršni koli in vsem obrambam, ki jih morda imate na podlagi elektronske oblike teh pravnih pogojev in pomanjkanja podpisa strank za izvajanje teh pravnih pogojev.

22. KONTAKTIRAJTE NAS

Da bi rešili če imate pritožbo v zvezi s storitvami ali če želite prejeti dodatne informacije o uporabi storitev, nas kontaktirajte na:

Kinološko društvo Ljubljana

Pot za Brdom 10

Ljubljana 1000

Slovenija

Telefon: (+386)01 257 61 11

[email protected]

Ti pogoji uporabe so bili ustvarjeni s Termlyjevim generatorjem pogojev in določil.

Kontakt

Informacije

Kinološko društvo Ljubljana
Pot za Brdom 10
1000 Ljubljana

Uradne ure: Torek in četrtek (17.00 - 19.00)
Telefon društva: 01 257 61 11
E-poštni naslov: [email protected]

Predsednik društva: Žiga Gaberc (070 866 488)