logo

6. državna tekma v rally obedience-u

V nedeljo, 22.9.2013, bo v organizaciji KD Ljubljana potekala 6. državna tekma v rally obedience-u.

Sodnik: Marjan Polajnar
Sodnica pripravnica: Katja Skulj

Urnik tekmovanja:

8.00 – 8.30 Prijave
8.35 Merjenje psov
8.55 Otvoritev tekmovanja
9.00 Ogled proge RO-I
14.30 Zaključek prireditve

 

Cena za udeležbo je 15,00 €, če bo vodnik nastopil z več psi je cena nastopa za vsakega naslednjega psa 11,00€. Cena za izpit je po ceniku KZS (Izpit na tekmi brez knjižice: 23,40€).

Ob prijavi mora vsak tekmovalec predložiti potni list (na vpogled) in delovno knjižico, v skladu s pogoji za udeležbo na izpitu/tekmi, ki so zapisani v pravilniku RO in se bodo preverjali. Po koncu vsakega nastopa se bo preverjal tudi čip.

ŠTARTNA LISTA

Naj vas spomnimo na določila iz pravilnika RO:

»Pogoji za udeležbo na izpitu / tekmi
Na dan izpita doseči predpisano starost. Pri tem ni izjem.

RO-I                       12 mesecev
RO-II                      14 mesecev
RO-III                     15 mesecev
RO-IV                    16 mesecev

Na preizkusu lahko sodelujejo vsi psi, ne glede na velikost, pasmo ali starost; sodelujejo lahko tudi nerodovniški psi, ki lahko na prireditvi nastopijo le če so čipirani, s čimer dokazujejo svojo istovetnost.«

RO izpite lahko pes opravlja v društvu ali na tekmovanju. Psi, ki imajo opravljen Bbh izpit lahko izpite (RO-I in RO-II) opravljajo tudi na tekmah. Pred pristopom k izpitu RO-II morajo imeti vsi psi opravljen izpit BBh. Če k opravljanju izpita pristopi na tekmi, poleg opravljanja izpita v istem razredu tudi tekmuje (v tem primeru je dolžan poravnati tako stroške štartnine kot izpita). Rezultat, ki je bil osvojen na tekmi šteje v končno skupno oceno.

Goneče psice lahko nastopajo, potrebno pa je, da so nameščene stran od ostalih udeležencev in nastopajo na koncu prireditve. Vidno breje psice (42 dni) in doječe psice ne smejo nastopati. Bolne živali in tiste, pri katerih se sumi, da so okužene, so izključene iz vseh prireditev.

Tekmovanj v razredu RO-I se lahko udeleži pes, ki je predhodno opravil izpit v razredu RO-I ali psi, ki imajo opravljen Bbh izpit in bodo izpit RO-I opravljali na tekmi.
Tekmovanj v razredu RO-II se lahko udeleži pes, ki je predhodno opravil izpit v razredu RO-II in je vsaj 2x tekmoval v razredu RO-I ali tisti pes, ki ima opravljen Bbh izpit in bo na tekmi opravljal izpit iz RO-II.
Tekmovanj v razredu RO-III se lahko udeleži pes, ki je predhodno opravil izpit v razredu RO-III ali tisti tekmovalec, ki na tekmi opravlja izpit RO-III in je vsaj 2x tekomoval v razredu RO-II.
Tekmovanj v razredu RO-IV se lahko udeleži pes, ki je predhodno opravil izpit v razredu RO-IV ali tisti tekmovalec, ki na tekmi opravlja izpit RO-IV in je vsaj 2x tekomoval v razredu RO-III.

Odgovornost
Lastnik psa je odgovoren za vsako škodo, ki jo njegov pes povzroči osebi ali stvari. Za nesreče v času celotne prireditve odgovarja vodnik zase in za svojega psa. Navodila sodnika in organizatorja izvaja po lastni volji in na lastno odgovornost.

Cepljenja
Potrdilo o obveznih cepljenjih (knjižico o cepljenjih) je potrebno pred začetkom preizkusa na zahtevo predložiti sodniku oziroma vodji prireditve.«